• Η βάπτιση του Νικόλα

  • Η βάπτιση της Χριστιάννας

  • Η βάπτιση της Βεατρίκης

  • Η βάπτιση του Παναγιώτη